Přihlašování k maturitní zkoušce – jaro 2019

Žáci 4. ročníků obdrží přihlášky k MZ  v týdnu od 19. do 23. 11. 2018 dle rozpisu. Ti, kteří chtějí konat opravné zkoušky v tomto termínu, kontaktujte Mgr. Dufkovou na e-mail: dufkova@oadusni.cz. Přihlášky musí být odevzdány nejpozději do pondělí 3. 12. 2018. Všechny informace k přihlašování včetně Maturitního zpravodaje naleznete zde