Přihlašování k jarnímu termínu MZ 2021

Žáci 4. ročníku se budou přihlašovat k maturitní zkoušce v jarním termínu 2021 ve dnech od 20. do 26. 11. 2020. Pokyny mají uloženy v Google Classroom dle jednotlivých oborů. Všichni žáci se musí přihlásit do těchto učeben do 19. 11. t. r.