Přihlašování do volitelných předmětů pro školní rok 2020/2021

Od 4. 5. 2020 od 8:00 h do 7. 5. 2020 do 24:00 h se žáci 2. a 3. ročníků přihlašují do volitelných předmětů na školní rok 2020/2021 prostřednictvím systému Bakaláři – Ankety – Vyplňování anket. Konkrétní informace o jednotlivých předmětech obdrželi žáci v příloze zprávy paní zástupkyně v systému Bakaláři – Komens (kromě obsahu předmětu je zde uvedena i jeho kapacita).
Přihlaste se včas!