Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu je nutné odevzdat do 1. března 2018 (možné odeslat i poštou). Provozní doba kanceláře 7:30-16:00 hod., 1. patro, č. dveří 114.