Přihlášky k maturitní zkoušce – jarní zkušební období 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2022 se odevzdávají do 1. prosince 2021. Žáci 4. ročníku podrobnosti získají u svých třídních učitelů v následujících dnech. Opakující maturanti kontaktujte Mgr. Bendovou (bendova@oadusni.cz).