Přednáška na Úřadu práce

Žáci 4. ročníků se v rámci kariérového poradenství zúčastní 30. 1. 2018 přednášky na Úřadu práce.