Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

Praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů se konají:

obor Informační technologie – úterý 23. dubna 2019,

obor Obchodní akademie – středa 24. dubna 2019,

obor Ekonomické lyceum – čtvrtek 25. dubna 2019.

Zkouška začíná vždy v 7:30 hod.