Praha v legendách a pověstech

Myslíte si, že Prahu znáte? Samozřejmě, vždyť naše škola v centru Prahy stojí. Ale znáte i tu druhou tvář Prahy? Tajemné příběhy, podivné bytosti, zvláštní události, záhady a nevysvětlitelnosti, které se na mnoha místech tradují? Právě ty byly předmětem našeho zájmu v celoročním projektu v SPK.

Tajemný Golem – ten asi nikoho neohromí, ale co třeba zazděná dcera úplatného konšela v paláci Golz-Kinských, tajemná soška Panny Marie v kostele sv. Jakuba, čertův sloup na Vyšehradě, tajemná místnost s červenými závěsy v Colloredo-Mansfeldském paláci, mizející lampa v chrámu sv. Víta, Brigita zavražděná v Jelením příkopu nebo svatá holčička ležící na Malostranském hřbitově…

Zvláštních příběhů je mnoho, proto jsme rozhodně neměli lehkou práci. Každý příběh jsme se navíc snažili ukotvit do lokality, kde se odehrává, a všimnout si, jak to tam vypadá dnes.

Při zpracování těchto informací jsme se potrénovali v práci s textem. Úkolem bylo vytvořit několika stránkovou práci, promyslet její strukturu, poprat se s grafickou úpravou, umístit do textu obrázky a mnoho dalšího. Závěrečná kapitola pak měla obsahovat návrh procházky – museli jsme promyslet průběh vycházky naší lokalitou a zajistit i výklad k jednotlivým místům.

Pracovali jsme sice ve skupinách, takže jsme si práci mohli rozdělit a naplánovat, přesto to nebylo vůbec lehké. Nakonec jsme se ale překonali a vznikly pěkné práce. Odměnou nám byly v závěru školního roku procházky po stopách těchto legend a pověstí, které jsme si užili.

Žáci 3. ročníku ekonomického lycea