Pozvánky k písemkám společné části MZ

Žáci 4. ročníků obdrželi na své e-maily pozvánky k písemkám společné části MZ. Do 15. března 2019 potvrdí svým podpisem u svých třídních učitelů převzetí pozvánky. V odůvodněných závažných případech je možné potvrzení o přijetí pozvánky do stejného data zaslat na e-mail dufkova@oadusni.cz.