Poznávací zájezd LONDÝN + JIŽNÍ ANGLIE

Závaznou přihlášku odevzdají zájemci do 28. 2. 2017 RNDr. H. Václavkové. Zálohu 3.000 Kč nutno uhradit do 31. 3. 2017. Bližší informace o zájezdu u vyučujcích anglického jazyka.