Pokyny pro žáky k výuce z domova – aktualizace

Od pondělí 16. 3. 2020 budou žáci mít uloženy zadané úkoly v aplikaci Bakaláři v sekci domácí úkoly (pokud byste měli problém s přihlášením do Bakalářů, obracejte se na Ing. Pintířovou pintirova@oadusni.cz).

V aplikaci Bakaláři bude ke komunikaci využívána i část Komens. Sledujte proto zprávy i v této části aplikace.

Nadále platí využívání prostředí Moodle a školního e-mailu (pokud byste měli problém s výukou v Moodle, obracejte se na PhDr. Hrabáka hrabak@oadusni.cz, s problémy přihlášení do Moodle a e-mailu se obracejte  na správce sítě vilimovsky@oadusni.cz).

Zadané úkoly odevzdávejte dle pokynů jednotlivých vyučujících průběžně.