Podání maturitní přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2023

Maturitní přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2023 podávají maturanti do 1. prosince 2022. Žáci 4. ročníku dle pokynů třídních učitelů v týdnu 21.-25. listopadu 2022. Ostatní zájemci o maturitu v tomto zkušebním období se obracejte na Mgr. Bendovou (bendova@oadusni.cz).