Olympiáda z ČJ

Dům dětí a mládeže Praha 2 - logo

30. ledna 2018 se v Domě dětí a mládeže Praha 2 konala již každoroční olympiáda z ČJ.

Obvodního kola se zúčastnili i dva žáci naší školy – Miloslav P. a Kryštof K. Vybojovali krásná umístění: Kryštof 6. místo a Míla 8. místo. Což z celkového počtu 22 soutěžících, kdy většina je z gymnázií, je opravdu na velkou gratulaci.

V 8:30 hodin jsme se sešli, totiž vybraní žáci ze škol z Prahy 1 a 2, v budově ve Slezské ulici – Domě dětí a mládeže. Všichni usedli do svých lavic, které byly zajímavě situovány v prostorách dramatické kroužku, přímo v hledišti, s pianem jako hlavní ozdobou místnosti. Poté, co se všichni připravili na nadcházející soutěž a pořádající pronesli svých několik slov, jsme začali – první přišel na řadu 45minutový test z jazykovědy, který určitě potrápil bez výjimky všechny.

Po krátké, 15minutové, ale velmi vítané přestávce se naše pozornost přesunula na sloh – tentokrát jedna hodina a téma „V čem jsem opravdu dobrý/á“.

Za sebe mohu říci, že olympiáda pro mne byla velmi vítanou a zajímavou zkušeností, celá událost se obešla bez sebemenší potíže a již se těším na příští rok.

Kryštof K.