Rada školy

Složení školské rady ve školním roce 2017/2018

Zástupci zřizovatele
Mgr. Ivan Kabický
Jan Kreuzieger

Z řad pedagogických pracovníků školy
Mgr. Miroslava Dvořáčková
Ing. Vlasta Kocová, předsedkyně školské rady

Z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků
Rebecca Cornelio, žákyně 4. ročníku
Ing. Soňa Štroufová , syn studuje v 1. ročníku