Rada školy

Složení školské rady ve školním roce 2018/2019

Zástupci zřizovatele
Mgr. Ivan Kabický
Jan Kreuzieger

Z řad pedagogických pracovníků školy
Mgr. Miroslava Dvořáčková
Ing. Vlasta Kocová, předsedkyně školské rady

Z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků
Miloslav Pospíšil, žák 3. ročníku
Ing. Soňa Štroufová , syn studuje ve 2. ročníku