Pedagogický sbor

Učitel/ka Vyučované předměty  

Konzultační hodiny*

 

Mgr. Bálek Miloslav tělesná výchova pátek 14:10–14:55
Mgr. Bedoya Markéta fyzika, základy přírodních věd úterý 14:15–15:00
Mgr. Bendová Marta český jazyk a literatura, německý jazyk středa 15:10–15:55
Ing. Bělková Naděžda účetnictví, ekonomická cvičení, podnikání a daně, písemná a elektronická komunikace středa 14:20–15:05
Ing. Brixová Vladimíra účetnictví, účetnictví na PC, písemná a elektronická komunikace, zpracování dokumentů na PC úterý 07:10–07:55
Mgr. Bubeníčková Hana německý jazyk čtvrtek 14:00–15:00
PaedDr. Bujárková Apolena matematika, tělesná výchova čtvrtek 14:30–15:15
Mgr. Buřičová Irina anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce  čtvrtek 14:20–15:05
Mgr. Dadáková Kateřina matematika, fyzika  středa 14:20–15:05
Mgr. Dufková Milada zástupkyně ředitelky, písemná a elektronická komunikace, zpracování dokumentů na PC, tělesná výchova pátek 14:15–15:00
Mgr. Dvořáčková Miroslava český jazyk a literatura, občanská nauka čtvrtek 14:20–15:05
Ing. Fialková Monika ekonomika, ekonomie úterý 14:15–15:00
Mgr. Hapalová Libuše francouzský jazyk, anglický jazyk středa 13:45–15:30
Ing. Havlíková Milena ekonomika, bankovnictví, informační technologie pondělí 15:10–15:55
Ing. Hodačová Taťána biologie, ekologie, ekonomické výpočty, informační technologie úterý 14:20–15:05
Ing. Holendová Marie ekonomika, projekty čtvrtek 14:15–15:00
PhDr. Hrabák Jan hardware, aplikační software, informační technologie, grafika na PC středa 14:20–15:05
Ing. Hrubá Stanislava počítačové systémy, vývoj aplikací, aplikační software pondělí 14:30–15:15
Mgr. Hubová Markéta český jazyk a literatura, komunikace
Mgr. Hubová Markéta A. občanská nauka, společenskovědní seminář
Mgr. Hudková Michaela ruský jazyk, občanská nauka úterý 14:20–15:05
Mgr. Huřtáková Vladimíra český jazyk a literatura, německý jazyk pondělí 14:20–15:05
Mgr. Hylišová Věra německý jazyk čtvrtek 13:45–14:30
PhDr. Chrástová Ivana anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, Business Contacts čtvrtek 14:20–15:05
Mgr. Ing. Kalenda Libor fyzika, základy přírodních věd úterý 14:20–15:05
Mgr. Kalivodová Jiřina zeměpis středa 14:20–15:05
Ing. Kocourková Alena ředitelka, písemná a elektronická komunikace úterý 14:20–15:05
Ing. Kocová Vlasta ekonomika, účetnictví středa 14:20–15:05
Mgr. Leitnerová Lenka matematika, informační technologie, chemie, aplikační software úterý 14:20–15:05
PhDr. Loužil Petr španělský jazyk, německý jazyk čtvrtek 14:15– 15:00
Ing. Máchalová Dagmar písemná a elektronická komunikace, zpracování dokumentů na PC, marketing čtvrtek 14:15–15:00
Mgr. Nejedlo Michael dějepis pátek 14:15–15:00
Mgr. Obručníková Marion matematika, matematický seminář pondělí 14:10–15:00
Ing. Pačesová Hana účetnictví, ekonomická cvičení, hospodářský zeměpis středa 07:10–07:55
Ing. Pintířová Pavla informační technologie, aplikační software pondělí 14:20–15:05
Mgr. Plášil Stanislav anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, technická angličtina pátek 14:10–14:55
Mgr. Plecháčová Blanka tělesná výchova úterý 14:15–15:00
Mgr. Pokorná Marie tělesná výchova, hospodářský zeměpis, zeměpis středa 14:10–15:00
Ing. Ptaszniková Jarmila zástupkyně ředitelky, ekonomika, účetnictví, ekonomická cvičení pondělí 14:20–15:20
PhDr. Pumpr Václav, CSc. chemie středa 14:40–15:30
Ing. Řeholová Eva účetnictví, podnikání a daně, ekonomická cvičení, ekonomické výpočty čtvrtek 14:20–15:05
Ing. Slabá Dana informační technologie čtvrtek 14:20–15:05
Ing. Slabý Alexandr programování pondělí 15:05–15:45
RNDr. Smíšková Jaroslava matematika úterý 14:00–14:50
Mgr. Sokolová Irena výchovná poradkyně, český jazyk a literatura, komunikace, psychologie, společenská kultura pondělí
úterý
čtvrtek
14:20–15:25
12:35–13:20
13:25–14:10
Ing. Sosnová Dana písemná a elektronická komunikace, zpracování dokumentů na PC, informační technologie pondělí 15:05–15:50
Mgr. Špačková Monika dějepis, český jazyk a literatura pondělí 14:20–15:05
Mgr. Štolbová Jana matematika, tělesná výchova úterý 16:00–16:45
Ing. Tišer Jaromír management
PhDr. Uhlířová Zdenka český jazyk a literatura, dějepis, komunikace úterý 14.15–15:00
Ing. Urbancová Hana anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce čtvrtek 14:20–15:05
RNDr. Václavková Hana anglický jazyk, technická angličtina, angličtina pro hospodářskou praxi středa 14:00–14:45
Ing. Villamil Hernando španělský jazyk
Mgr. Vokálová Ivana anglický jazyk
Mgr. Vondrášková Libuše školní psycholožka úterý, čtvrtek  10:00–16:30
PhDr. Mgr. Vychytil Martin právo, ruský jazyk, dějepis pondělí 15:10–15:55
Ing. Zajícová Helena zástupkyně ředitelky, účetnictví, fiktivní firma pondělí  14:10–15:10
Mgr. Ziegová Pavla anglický jazyk čtvrtek 14:15–15:00
*Konzultační hodiny proběhnou vždy po předchozí domluvě.
Provozní pracovníci
Pracovník Činnost
Veselá Dagmar hospodářka
Mgr. Slaninová Pavlína studijní referentka, administrativní pracovnice
Ing. Holendová Marie správa majetku
Mgr. Štochlová Helena knihovnice
Blažejovský Bohumil školník
Blažejovská Jitka úklid
Pánková Jana úklid
Polická Eva úklid