Nevyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že máme dostatek přihlášek z 1. kola přijímacího řízení nevyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.