Návštěva Terezína

20. října 2017 si žáci čtvrtých ročníků měli možnost prohlédnout město, které bylo vystavěno za vlády Josefa II. jako obranná pevnost. Pojmenoval ji na počest své matky, císařovny Marie Terezie – Terezín. Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. světové války.

Od výletu nás neodradilo ani sychravé počasí. Navštívili jsme Malou pevnost, jejíž expozice podává děsivé svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu během 2. světové války.

Byl zde také vězněn Gavrilo Princip, který spáchal v roce 1914 atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Byl držen v krutých podmínkách v samostatném odděleném vězení, kde zemřel na tuberkulózu.

V Muzeu ghetta jsme zhlédli zajímavý dokumentární film a také jsme si prohlédli expozici o dějinách terezínského ghetta.

Pozoruhodná byla obrana města, složená ze tří systémů. Určitě nejzajímavější pro nás byla prohlídka hlubokých spletitých podzemních chodeb. Součástí prohlídky města byl i Národní hřbitov Terezín a přilehlá márnice s dochovanými pecemi. Terezín je stálou připomínkou někdejšího utrpení a zároveň výstrahou pro budoucí generace. Nikdo z nás si nedovedl představit, v jakých podmínkách přežívali lidé v Terezíně v době 2. světové války.

Děkujeme paním profesorkám českého jazyka za tento neobvyklý zážitek.

Lenka N.