Návštěva Strakovy akademie

Odbor rovnosti mužů a žen v České republice sídlí na Úřadu vlády ve Strakově akademii. A právě tam jsme v pátek 12. 5. 2017 zamířili s profesorkou Dvořáčkovou. V první části přednášky jsme se dozvěděli, co obnáší práce na Úřadu vlády a jakými řízeními musí různé návrhy projít. V části druhé nám byla představena kampaň na podporu rovnosti mužů a žen s názvem „To je rovnost“. Viděli jsme krátké spoty upozorňující na problematiku domácího násilí, probrali jsme genderovou nerovnost – od finančního znevýhodňování žen až po předsudky v různých oborech, které ovlivňují nejen ženy, ale i muže.

Na závěr jsme měli možnost reagovat na tuto prezentaci a někteří z nás svými dotazy a názory debatu obohatili. Asi nejvíce nás zaujala informace, že ženy mívají o 22 % nižší mzdu než muži a že domácí násilí zažila nebo zažívá každá třetí žena.

Tato návštěva byla hodně zajímavá, odnesli jsme si spoustu informací a těšíme se na další akce podobného druhu.

Žákyně 1. C