Obrázek1

Hodinu angličtiny jsme si zpestřili návštěvou rodilého mluvčího.