Návštěva režiséra Morise Issy

V pátek 6. dubna 2018 byla hodina občanské nauky ve třídě 3. A netradiční, protože do naší školy zavítal režisér Moris Issa. Toto setkání zprostředkovala nezisková organizace Inbaze a bylo skutečně velmi zajímavé.

Pan režisér poutavě vyprávěl o sobě, o Sýrii i o aktuálních problémech současného světa. Žáky zaujal příběh člověka, který přijel v 18 letech do Československa s nulovou znalostí češtiny. Doslova řekl: „Dodnes je mi záhadou, jak rychle jsem ten jazyk zvládl. Asi to byla láska na první pohled, protože češtinu stále miluji. Totéž platí i pro studium. Tím, že jsem byl zamilovaný do filmu, bylo pro mě studium potěšením.“

Čas velmi rychle uběhl a pan režisér nabídl, že na některé otázky může odpovědět i písemně, což někteří využili. Celá třída se shodla, že to byla příjemně strávená vyučovací hodina a pokud by byla někdy příště možnost vyslechnout si další zajímavý životní příběh, všichni ji rádi znovu využijí.

Redakční rada