Návštěva Pražského hradu

Když se uchazeči o studium na OA Dušní maximálně soustředili na nejlepší výkon při přijímacích zkouškách, naše třída využila příležitost prohlédnout si sídlo prezidenta republiky.

Otevřely se nám dveře do reprezentačních prostor Pražského hradu, které jsou veřejnosti přístupné jen zcela výjimečně. V doprovodu paní průvodkyně jsme si prohlédli Trůnní, Habsburský, Zrcadlový, Brožíkův sál a další místnosti celého jižního křídla Hradu. Širokou chodbou jsme dorazili až do jednoho z nejznámějších sálů, Španělského.

Poté jsme se přesunuli do svatovítské katedrály, kde nám byl podán výklad o její historii i zajímavostech. Na závěr nás čekalo překvapení. Paní průvodkyně nás prý za odměnu vzala do kaple svatého Václava, která je v současnosti veřejnosti nepřístupná.

Po celou dobu prohlídky byla z každého koutu cítit atmosféra vznešenosti tohoto místa. Výklad byl velmi zajímavý a za všechny můžeme říci, že jsme si tento den náležitě užili a budeme na něj vzpomínat.

Žáci 1. C