Národní technické muzeum

22. května 2018 jsme navštívili Národní technické muzeum na Praze 7. Konkrétně se jednalo o Workshop „Energie“.

Sraz se konal v 8:45 h před muzeem. Společně naši třídu 1. C doprovázel profesor Libor Kalenda. Stejnou akci si vyzkoušela i třída 1. D. Od pana profesora jsme dostali za úkol udělat laboratorní práci na libovolný stroj, který nás zaujal. V laboratorní práci má být popsán princip stroje a jeho použití.

V 9:00 h to oficiálně začalo. Hned na začátku se nás ujali lektor a lektorka. Ti nás rozdělili do dvou skupinek, podle toho, jakou jsme měli barvu vizitek. U lektorky jsme si nejprve zopakovali všeobecné znalosti. Například, co je to pojem energie, jaké druhy známe, jakým způsobem energii získáváme a podobné otázky. Potom jsme se vrhli na tu zábavnější část, kde jsme si zkoušeli pohánět parní stroj. Nejprve jsme píst naplnili vodou, až byla voda dostatečně plná, dali jsme do kotlíku palivo, které jsme následně zapálili a museli jsme počkat, až se to zahřeje. Stroj se po minutě rozběhl a my jsme si to mohli ihned vyfotit. Až jsme si řekli k parnímu stroji vše potřebné, dostali jsme se k ukázce spalovacího motoru, který jsme si zároveň mohli vyfotit. Následně potom jsme se vrhli k dalšímu stolu, kde jsme si říkali o baterkách, zejména o Galvanických článcích.

Přibližně po hodině jsme skončili a šli jsme k druhému lektorovi. Pan lektor byl spíše praktický. Neptal se nás na žádné všeobecné znalosti, ale ukazoval nám to, co vyrobil a co se všechno dá dělat s elektřinou. Hned ze začátku jsme se podívali na jeho rozhlasové zařízení. Ukázal nám, jak se dá pomocí morseovky domluvit. Měli jsme si vybrat nějaké slovo, které rozešleme po celém okolí, pomocí rozhlasového zařízení a jak je jednoduché na to slovo přijít. Také nám ukázal, jak se vyrobí vlastní rádio. Ke konci jsme se přesunuli ke stolu, kde nám ukazoval další stroje s elektrických odporem a jejich principy. Dále jsme si povídali o Nikolovi Teslovi, který byl fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů.

Cca po 2,5 hodinách workshop skončil. My jsme se rozloučili s lektory, popřípadě jsme se mohli zeptat na další otázky. Po skončení akce jsme ještě mohli navštívit expozice muzea.

Celý workshop se nám všem velmi líbil a všichni jsme si odnesli nové poznatky.

Žáci 1. C a 1. D