Mezinárodní veletrh fiktivních firem

V letošním roce jsme se s naší fiktivní firmou Sfrída, s. r. o. zúčastnili mezinárodního veletrhu, který se konal v Praze. Na tuto akci jsme se od září intenzivně připravovali pod odborným vedením Ing. P. Borovičky. Celkově jsme vybojovali 19. místo, nejlépe jsme se umístili v kategorii za nejlepší výstavní katalog, kde jsme skončili na krásném 7. místě. Další kategorií byla prezentace, kde jsme obsadili 9. místo a za stánek jsme získali 10. místo. Vzhledem k tomu, že se veletrhu účastnilo přes 100 výstavních stánků, nejen z České republiky, ale i z některých evropských států, naše umístění považujeme za velký úspěch. Samozřejmě i po veletrhu nás čeká ještě mnoho práce. Pro všechny z nás to byla velká zkušenost.

redakční rada Sfrída, s. r. o.