Maturitní zkoušky a slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Ústní maturitní zkoušky pro třídy 4. A, B, D a E se konají od 22. května do 26. května 2017.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční 1. června 2017 od 9:30 h v Koncertním sále Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1. Sraz absolventů v 9:00 h.