Maturita 2020

Přihlášení žáci k maturitní zkoušce v roce 2020 se od 2. ledna 2020 zaregistrují na „výsledkovém portálu žáka – VPŽ“ (podrobnosti zde). K registraci použijí kód, který bude obsažen na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Na tomto portálu se mohou zájemci přihlásit do 15. ledna 2020 i ke zkoušce Matematika+. Do 15. ledna 2020 zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2020.