Matematická soutěž

Osm žáků naší školy se jako již tradičně v posledním březnovém týdnu zúčastnilo Celostátní matematické soutěže středních odborných škol.

V letošním roce se mezi úspěšné řešitele probojovala žákyně 1. ročníku ekonomického lycea Petra Š.,  která obsadila 11. místo v republice a 1. místo mezi pražskými odbornými školami.

Děkujeme všem za  reprezentaci školy a Petře  blahopřejeme k pěknému  výsledku.

Za předmětovou komisi přírodních věd

Mgr. Marion Obručníková