Školní matematická soutěž „Najdi x“

Od 17. října 2022 bude pro Vás každý týden připravena nová logická úloha a zároveň vyhodnocena úloha předchozího týdne. Na vyřešení úlohy budete mít vždy 1 pokus s omezeným časovým limitem. Zapojit se do soutěže můžete kdykoli. Tuto celoroční školní soutěž ukončíme až na jaře 2023.
Cesta na Moodlu:
Kurzy 2022/2023 >> Soutěže >>Matematická soutěž (2022/2023)
Připojte se, zapojte se 🙂
Hodně zábavy s matematikou Vám přeje
Kateřina Dadáková, organizátor soutěže na OA Dušní