Lyžařský kurz – doplatek

Žáci, kteří se přihlásili na lyžařský kurz, musí po zaplacení zálohy 500 Kč, zaplatit doplatek 3 100 Kč na účet školy do konce ledna 2017.
Číslo účtu: 20001-23830031/0710
Variabilní symbol: na prvních dvou místech uveďte 01, na dalších místech datum narození žáka ve tvaru DDMMRRRR (např. 0130122000 pro datum narození 30.12.2000)
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka třída – bez diakritiky (např. VERA DOLEJSI 1A)