„Kapr cup“

Komise TEV uspořádala 18.-19. 12. 2017 celoškolní volejbalový turnaj s názvem „Kapr cup“. Každá třída vyslala smíšené družstvo žáků. Turnaj měl dobrou úroveň. Vítězové obdrželi sladkou odměnu.

Pořadí:

1. místo 3. D
2. místo 3. C
3. místo 2. A
4. místo 1. D

Mgr. B. Plecháčová