Jednotná přijímací zkouška

12. a 19. dubna 2017 se konají na naší škole jednotné přijímací zkoušky. Prosíme uchazeče, aby se dostavili v 8:15 hod. S sebou přineste obdrženou pozvánku ke zkoušce, 2 propisovací tužky černé nebo modré barvy a rýsovací potřeby na test z matematiky.