Jednotná přijímací zkouška 8. 6. 2020 – bez Čestného prohlášení nemůže uchazeč konat JPZ

Jednotná přijímací zkouška se na naší škole koná 8. 6. 2020. Uchazeči se do budovy školy dostaví mezi 7:45-8:15 h. Administrace zkoušky začíná v 8: 30 h.

Na e-maily uvedené na přihláškách uchazeči obdrželi pozvánky vygenerované z centra pro zpracování výsledků Cermat. Tuto pozvánku, další informace k přijímacímu řízení a formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění budeme v následujících dnech rozesílat doporučeným dopisem všem uchazečům, kteří tuto zkoušku budou konat na naší škole, tj. měli ji uvedenou na přihlášce jako první v pořadí.

JPZ_informace_2020

příloha_čestné_prohlášení

Vyjádření MŠMT:

 v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení. O této skutečnosti by uchazeči měli být informování v pozvánce k přijímací zkoušce.

Uchazeči, kteří měli naši školu uvedenu na přihlášce na druhém místě, na naší škole JPZ nekonají. V březnu t. r. jsme jim odeslali doporučeným dopisem registrační čísla, pod kterými naleznou výsledky přijímacího řízení na našich webových stránkách a u vchodu do budovy školy.