Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška:

1. termín 12. dubna 2019 od 8:30 h

2. termín 15. dubna 2019 od 8:30 h

Uchazeči se dostaví do budovy školy v 8:15 h. Mezi zkouškami budou zůstávat ve škole, není možné si je vyzvednout. S sebou přinesou pozvánku.