Informační schůzka zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků na informační schůzku 20. června 2017 od 17 hod. do budovy školy.