Informace k 3. 4. 2020

Velikonoční prázdniny
Dne 9. 4. 2020 jsou Velikonoční prázdniny. V tento den není výuka. Žáci nebudou dostávat v tento den zadané úkoly.

Maturitní zkoušky
Další informace budou k dispozici po vydání prováděcí vyhlášky k zákonu č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Sportovní kurz
Sportovní kurz pro 2. ročníky v termínu od 26. do 30. 4. 2020 jsme zrušili. Nyní probíhá jednání s ubytovacím zařízením o navrácení zálohy, abychom finanční prostředky mohli následně vrátit zákonným zástupcům.

Odborná praxe
Odborná praxe závisí na termínu nástupu žáků do školy. Pokud by byla zrušena, bude požadována stanovená náhradní aktivita.

Bakaláři
Pokud někdo z žáků „nevidí“ ve webové aplikaci BAKALÁŘŮ moduly Komens, Domácí úkoly či Anketa, je potřeba se z aplikace odhlásit a provést nové přihlášení!!! Pokud jste heslo zapomněli nebo tento krok nepomohl, domluvte se ve třídě, vytvořte seznam pokud možno všech, kteří heslo již nevědí, a pošlete za celou třídu e-mailem na pintirova@oadusni.cz.

vedení školy