Informace pro zákonné zástupce – covid-19

Výuka bude probíhat standardně s přihlédnutím ke zvýšeným hygienickým opatřením.

Základní hygienická pravidla

Žáci:

 • Dodržují zásady osobní hygieny.
 • Při vstupu do budovy si dezinfikují ruce.
 • Zdržují se v učebnách dle rozvrhu a sedí podle pevného zasedacího pořádku, minimalizují pobyt na chodbách, udržují sociální distanc.
 • Minimalizují kontakty s žáky jiných tříd.
 • Používají dezinfekci i ve třídách, často si myjí ruce.
 • V odborných učebnách používají dezinfekci na počítačové klávesnice a myši.
 • Toalety a učebny jsou vybaveny antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Budou opakovaně upozorňováni na dodržování hygienických pravidel.

Používání roušek a jiná opatření se řídí aktuálními pokyny státních orgánů.

Povinnosti

 • Aktualizuje své telefonní a e-mailové adresy třídnímu učiteli.
 • Pokud dcera/syn pociťuje příznaky infekčního onemocnění, zákonný zástupce zajistí, aby se nezúčastňoval výuky.
 • Oznamuje příznaky nemoci covid-19, karanténu i samotné onemocnění ihned třídnímu učiteli na školní e-mail nebo telefonicky.
 • Pokud dcera/syn má opakované příznaky, které nejsou způsobeny nemocí covid-19 (např. alergie), zajistí zákonný zástupce vyjádření lékaře, které bude mít žák u sebe.
 • Komunikuje se zaměstnanci školy přednostně e-mailem nebo telefonicky.

Opatření

 • Žáci 1. ročníku vstupují do budovy vchodem z Kostečné ulice, žáci 2.–4. ročníku vchází hlavním vchodem z Dušní ulice. Čipují docházku (čip přikládají cca 1 cm od přístroje), a dezinfikují si ruce.
 • Žáci se až do odvolání nepřezouvají, nepoužívají šatní skříňky. Žáci 1. ročníku šatnami pouze procházejí a ostatní žáci do prostoru šaten nevstupují.
 • Studovna je do odvolání uzavřena (knihovna pro vypůjčení literatury je v provozu).
 • Studijní oddělení je pro žáky otevřeno každý pracovní den od 7:40 do 7:55 a od 10:30 do 10:50 h.
 • Žáci třídy/skupiny, kteří se stravují ve školní jídelně, odchází do jídelny společně. Strávníci ve školní jídelně obdrží příbory od obsluhujícího personálu. Pro žáky 1. a 2. ročníku je vyhrazena zadní místnost jídelny, pro žáky 3. a 4. ročníku místnost s výdejním pultem. Stravování se uskutečňuje na základě aktuálně platných hygienických pravidel.
 • Na základě vyhlášeného II. stupně pohotovosti nebudou probíhat kroužky.

Praha 28. 8. 2020

Ing. Alena Kocourková v. r.
ředitelka