Hodnocení vzdělávání ve 2. pol. 2019/20

MŠMT vydalo vyhlášku 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 – sb0075-2020, vyhláška hodnocení