Fenomén Masaryk

K jedné z nejvýznamnějších událostí roku 1937 patří úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Právě k tomuto 80. výročí se koná v Národním muzeu výstava „Fenomén Masaryk“, na niž se vydali žáci 4. C, kteří si jako volitelný předmět vybrali společenskovědní seminář.

Výstava je uspořádána v Nové budově Národního muzea a prezentuje T. G. Masaryka tak, aby byl lidem přiblížen i z jiného pohledu než z toho prezidentského.

Jeden pohled se zaměřuje na osobní život T. G. Masaryka, včetně jeho vztahu k Charlottě Garrigue Masarykové.

Zadruhé je jeho osobnost představena ve veřejném prostoru, v němž působil jako profesor na univerzitě, poslanec parlamentu a nakonec československý prezident.

Třetí pohled se zabývá pohledem obrazem T. G. Masaryka ve společnosti od jeho smrti, pohřbu až po proměny obrazu během diktatury.

Na výstavě nechybí audio materiály, filmové záznamy a sbírkové předměty, včetně Masarykova jezdeckého obleku.

Prohlídkou nás provázel profesor Vašíček, který žákům na úvod řekl základní informace o osobě prvního Československého prezidenta a později doplňoval jednotlivé obrazy a záznamy svými komentáři.

Výstava Fenomén Masaryk byla zajímavá a rozhodně neuděláte chybu, když si na ni sami zajdete.

Ivan K.