Exkurze v NTM

Dne 31. 1. 2018 byla třída 2. C s panem profesorem Kalendou na exkurzi v Národním technickém muzeu, kde jsme mohli vidět spoustu starých zachovalých strojů jako jsou například letadla, motocykly, ale také automobily. To ale nebylo vše, protože jsme tam měli připravený workshop z optiky, který byl založený na čočkách a dalekohledech.

Téma nás bavilo, bylo to něco odlišného než ve škole, kdy slyšíme zejména teorii a animaci pokusů. Dalo by se říci, že i přes složitost fyziky jsme při naší návštěvě v NTM mnoho pochytili a snad nám to bude v životě k něčemu potřebné. Pan Ing. Toman, který byl profesorem fyziky a prováděl nás LP, nám látku vysvětloval a ukazoval vše poměrně srozumitelně. Byl moc milý a snažil se nám věnovat nejvíce, jak to bylo za tu dobu možné. Především jsme se soustředili na určování ohniskové vzdálenosti čoček, jak spojky, tak rozptylky. Dále jsme probírali Fresnelovy čočky, dalekohledy a další podobná zařízení.

Během návštěvy NTM jsme si také stihli prohlédnout muzeum jako takové, a to díky tomu, že jsme se měnili s druhou skupinou do workshopů. Viděli jsme staré automobily a lokomotivy, hezká podívá.
Exkurze se nám moc líbila, byli jsme spokojeni. Podobnou akci bychom si v nejbližší době rádi zopakovali.

Žákyně 2. C