Exkurze do rafinerie Kralupy

Žáci 2. C a 2. D zavítali 7. prosince 2017 na exkurzi do rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Většina jela objednaným autobusem a někteří se na místo dostavili po vlastní ose. V půl desáté exkurze začala. Přivítal nás velmi milý pán a příjemná paní a hned nás odvedli do krásné zasedací místnosti. Tam jsme si vyslechli přednášku o historii této rafinérie a hlavně o jejím současném provozu. Pan průvodce nám pokládal otázky ohledně ropy a jejího zpracování. Kdo odpověděl správně, dostal dárek v podobě míčku nebo flash disku.

Následovala samotná prohlídka areálu, na kterou jsme se celou dobu těšili. Nasedli jsme do autobusu a projeli bránou, kde byla váha (cestou zpátky jsme museli vážit stejně – tak jsme byli „přepočítáni“). Celý areál jsme projeli „křížem krážem“.  Potom autobus v areálu zastavil a my vystoupili. Pan průvodce nám ukázal velín, v laboratořích komentovala prohlídku tamní zaměstnankyně. Tam si každý musel vzít ochranný plášť a ochranné brýle.  Ve velíně nám pan průvodce pověděl, jaké všechny činnosti se zde vykonávají. Viděli jsme i řídicí centrum s několika zaměstnanci, kteří dohlíželi na provoz areálu. Po skončení exkurze jsme se vydali domů. Všem se bezmála tříhodinová exkurze velmi líbila a poděkování patří panu profesoru Pumprovi, že nám takovouto prohlídku domluvil.

Kateřina K.