Exkurze do Lach-neru

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se naše třída 2. C vydala na exkurzi. Cílem byl chemický závod Lach-ner na okraji Neratovic. Jejich produkce je zaměřena hlavně na čisté laboratorní chemikálie a chemikálie pro různé větší i či menší spotřebitele. Zajímavá je i výroba indikátorových papírků. Překvapilo nás, že firma se zabývá i projektem Laboratoře do škol, pro něž vytvořila již několik sad pomůcek pro efektivnější výuku chemie, ale i přírodovědy na 1. st. ZŠ. Za tuto svou činnost obdržela dokonce vyznamenání od Svazu chemického průmyslu.

Velmi zajímavá byla prezentace našeho průvodce PhDr. Tomáše Kudrny o chodu firmy a jejího zaměření. Dozvěděli jsme se krátce a velmi přehledně hlavní zásady při řízení tohoto podniku i v jakých částech své činnosti se nyní snaží zvýšit a zefektivnit svou činnost. Překvapilo nás, že řízení ve firmě je jednak schematicky a přehledně na nástěnkách, ale je také „digitalizováno“ a stále průběžně zdokonalováno. Tato část exkurze velmi významně přispěla k ilustraci a prohloubení našich poznatků z ekonomických předmětů.

Ve výrobních prostorách Lach-neru jsme viděli přímo firemní sklad nejrůznějších chemikálií, přičemž jsme se seznámili se specifiky tamního skladového hospodářství. Viděli jsme dále například výrobu indikátorových papírků a čištění kyseliny dusičné vakuovou destilací. Nakonec jsme se byli podívat i v laboratořích, kde jsme měli možnost vidět jak klasické titrace, tak práci na přístrojích při analýze vzorků.

Po celou dobu nám kromě Dr. Kudrny odpovídali na naše nejrůznější dotazy i vedoucí jednotlivých úseků. Myslím, že jsme si všichni vážili takovéto přístupu ze strany zaměstnanců Lach-neru a že jsme po dvou hodinách odcházeli s pocitem skvěle využitého času. Víme, že takovou možnost nahlédnout do skutečného provozu firmy nebudeme mít často.

Petra Š.