Ekonomický trojboj v Dušní 2017 (aneb jak jsme vyhráli i nevyhráli)

Vítězem soutěže Ekonomický trojboj v Dušní se letos stalo družstvo Obchodní akademie Vinohradská. Tohoto ekonomického klání pro studenty 3. ročníku pražských obchodních škol, který už tradičně pořádá naše škola vždy počátkem června, se tentokrát zúčastnilo už 10 tříčlenných týmů!

Po oficiálním zahájení přivítala všechny soutěžící ředitelka školy Ing. Kocourková. Týmy pak byly rozděleny do dvou skupin. Jedna nastoupila k ekonomickému kvízu, ostatní čekal odborný test o 60 otázkách, v němž studenti využili své znalosti z odborných ekonomických předmětů. Následně si týmy úkoly vyměnily.

Jednoznačně nejoblíbenější částí soutěže je každoročně odborný kvíz. Jednotlivé týmy si vylosují pořadí, postupně si pak z několika tematických okruhů vybírají otázky a volí i stupeň obtížnosti. Záleží nejen na vědomostech, ale tak trochu i na ochotě riskovat. Za správné odpovědi získají tolik bodů, v jaké hodnotě byla zvolená otázka. Čím odbornější otázka, tím více bodů je možno získat. Takže hráči mohou riskovat, ale také taktizovat a hrát na jistotu.

Po dvou disciplínách se soutěžní pole i tentokrát zúžilo na pět nejlepších týmů. Čekala je prezentace na vylosované odborné téma.  Zástupci jednotlivých škol si vylosovali jednu ze zapečetěných obálek a na téma, které se v ní skrývalo, museli připravit prezentaci. Pracovali na počítači, ale nesměli využívat internet ani mobil. Vystoupit a hovořit pak museli všichni členové družstva.

Reprezentanti naší školy coby organizátora se oficiálně soutěže zúčastnit nemohli, ale alespoň mohli předvést, jak jsme na tom, my, studenti Obchodní akademie Dušní.  A vedli si v té velké konkurenci výtečně! Magda F., My Linh D. a Ivan K. získali ve vědomostním testu a za prezentaci odborného tématu nejvíc bodů ze všech a v ekonomickém kvízu (možná trochu zariskovali) skončili druzí. Celkově by jim patřilo první místo! V oficiálním pořadí si tedy ceny pro vítěze nakonec odnesla OA Vinohradská. Gratulujeme!

Vlídní hostitelé, milé koordinátorky, výborné občerstvení a hlavně zábavný odborný kvíz – to všechno jsou pozitiva, která zmiňovali hostující soutěžící v dotaznících po skončení akce. Sečteno a podtrženo – letošní ročník naší ekonomické soutěže se vydařil.

Tak zase za rok! Na viděnou při Ekonomickém trojboji v Dušní! Těšíme se na Vás!

Za redakční radu PhDr. Ivana Chrástová