Ekologický projekt

Žáci 1. A 2. skupina a 1. B 2. skupina provedli statistické zjišťování, které se týkalo třídění odpadu v domácnostech všech spolužáků v jejich třídě. Zjištěná data setřídili, uspořádali do tabulek a názorných grafů. Provedli též srovnání obou tříd a zjistili, že se více třídí odpad v domácnostech třídy 1. B, zejména co se týče třídění plastů, papíru a kovů. Domácnosti třídy 1. A jsou pilnější ve třídění skla a nebezpečného odpadu. Žáci si v rámci tohoto projektu uvědomili ekologický význam třídění odpadu a vyzkoušeli si statistickou práci při jeho zpracování.