Doplatek lyžařského kurzu

Žáci, kteří se přihlásili na lyžařský kurz do rakouských Alp (Korutany, Lainach) v termínu od 28. února do 5. března 2020, uhradí doplatek zálohy 3 300 Kč na účet školy 20001-23830031/0710 (variabilní symbol: 01 a na dalších místech datum narození žáka ve tvaru DD MM RRRR; zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka třída – bez diakritiky, např. VERA DOLEJSI 1A). Nutné uhradit do 31. ledna 2020.