Dárcovství kostní dřeně na OA Dušní

V pondělí 28. 11. 2016 se uskutečnila přednáška o problematice dárcovství kostní dřeně, kterou organizovali studenti prvního ročníku Fakulty podnikohospodářské VŠE ve spolupráci s paní MUDr. Michaelou Kořánovou a Nadací pro transplantaci kostní dřeně.

Studenti VŠE se k tomuto tématu dostali formou projektu v rámci předmětu principy managementu, jakožto zadání celosemestrální práce.

Přednáška byla poutavá s cílem přiblížit lidem tento všeobecný problém a obeznámit je s realitou.

Jako jeden z organizujících studentů bych tímto rád vyjádřil radost ze spolupráce se školou, a rád bych dodal, že bylo příjemné se vrátit, ač jen na okamžik. 

Kryštof J., absolvent EL