Budoucími poslanci?

Alespoň tak jsme se my, žáci 4. C, cítili ve středu 1. 11. 2017. Pětice z nás totiž dostala jedinečnou možnost zúčastnit se semináře pro střední školy v Informačním centru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma: Český parlament a parlamentarismus.

Po úvodním promítnutí krátkého filmu o vzniku parlamentního systému ČR nás čekaly čtyři přednášky, které vedli přední odborníci z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jednotlivá témata byla: Parlament v českém ústavním systému, Legislativní proces v České republice, Volební a stranicko-politický systém v České republice a Česká republika a Evropská unie. Poté jsme dostali příležitost klást otázky jednotlivým odborníkům a rozhořela se zajímavá debata. Po skončení každý z nás získal osvědčení o úspěšném absolvování semináře.

Na závěr nám byla umožněna prohlídka jednotlivých prostor a galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny, která byla doprovázena přísnými bezpečnostními kontrolami. To aby se náhodou nezvýšil počet poslanců o nezvolené mladé návštěvníky.

Celý den se vydařil a naše skupina se jednoznačně shodla na tom, že stál za to.

Ivan K.