Březnové termíny

Do 31. března 2017 musí žáci odevzdat:

3. ročníky – odborná praxe a

4. ročníky – seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce.