Beseda o Státní správě

 

 

 

Na konci května 2018 se uskutečnila v učebně 004 pro 1. a 2. ročníky beseda s prof. Ing. Evou Kislingerovou, CSc. o Státní správě. Nejzajímavější byly informace o fungování a financování ZOO Praha, jejímž zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy.