29. a 30. června 2020

29. června 2020 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky ředitelský den, výuka se nekoná.

30. června 2020 si žáci přijdou pro vysvědčení dle pokynů třídních učitelů.