Třídní schůzky a Rada rodičů

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 10. dubna 2018 od 17 hod. v budově školy. Rada rodičů se uskuteční od 16:30 hod. v učebně č. 116.

Jeden svět na školách

Přesně po roce se žáci naší školy zúčastnili festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách. Třídy 3. A a 3. D se spolu s profesorkami Dvořáčkovou a Špačkovou vydaly do kina Světozor, kde zhlédly dokument Nic se neodpouští. Číst více

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Ve středu 14. 3. 2018 naše škola pořádala poprvé krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěž měla důstojné zastoupení a proběhla v pořádku. V kategorii SŠ I se na krásném 2. místě umístil Jakub R., který reprezentoval naši školu. Děkujeme všem Číst více

Volby do školské rady

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady se konají v úterý 10. dubna 2018 od 17:30 h (třídní schůzky) ve vestibulu školy. Kandidáty naleztete: Kandidáti ŠR

Sportovní kurz – platba

Žáci 2. ročníků, kteří se přihlásili na sportovní kurz musí uhradit částku 3 000 Kč na účet školy 20001-23830031/0710 do 31. března 2018. Jako variabilní symbol na prvních dvou místech uveďte číslo kurzu (01 žáci 2. D a 2. E; Číst více

Zájezd do Drážďan

Komise německého jazyka pořádá ve středu 28. 3. 2018 jednodenní poznávací zájezd do Drážďan. Odjezd autobusu je v 7:40 z nábřeží E. Beneše (pod Čechovým mostem). Předpokládaný návrat mezi 19:00 a 20:00 tamtéž.

Maturita a přijímací zkoušky na VŠ nanečisto

Předmětová komise matematiky a přírodních věd organizuje pro naše žáky již potřetí MATURITU NANEČISTO a pro zájemce i PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ NANEČISTO, které se konají ve čtvrtek 22. března 2018 ve 13:30 hod. v učebně 004. Zájemci o přijímací zkoušky Číst více

Mezinárodní veletrh fiktivních firem

Žáci 3. ročníků navštěvující volitelný předmět „Fiktivní firma“se zúčastní ve dnech 21.-23. března 2018 již 24. mezinárodního veletrhu fiktivních firem na Výstavišti v Holešovicích.