„Nenech se nachytat“

        Žáci 2. A se 30. 1. 2018 zúčastnili semináře, který nás učí kritičtěji přistupovat k novým informacím, lépe analyzovat své vlastní myšlenkové pochody a vyvarovat se logických klamů a argumentačních faulů u sebe i ostatních. Velmi zajímavá přednáška Číst více

Techmania Science Center Plzeň

    Žáci 1. ročníků navštívili 24. ledna 2018 expozici Techmania Science Center. Měli možnost si vyzkoušet, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Interaktivní exponáty nejsou obyčejné hračky. Každý z nich má za úkol vysvětlit něco z přírodních Číst více

Vánoce 2017 v Dušní

I k nám do školy přijel v předvánočním čase Ježíšek neboli Santa Claus a přivezl do nápaditě vyzdobené tělocvičny vánoční akademii. Účinkující ze všech ročníků zazpívali vánoční písničky v různých jazycích,  angličtině, francouzštině, ruštině i němčině, a samozřejmě také česky. O hudební doprovod Číst více

„Kapr cup“

Komise TEV uspořádala 18.-19. 12. 2017 celoškolní volejbalový turnaj s názvem „Kapr cup“. Každá třída vyslala smíšené družstvo žáků. Turnaj měl dobrou úroveň. Vítězové obdrželi sladkou odměnu. Pořadí: 1. místo 3. D 2. místo 3. C 3. místo 2. A 4. Číst více

Fenomén Masaryk

K jedné z nejvýznamnějších událostí roku 1937 patří úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Právě k tomuto 80. výročí se koná v Národním muzeu výstava „Fenomén Masaryk“, na niž se vydali žáci 4. C, kteří si jako volitelný předmět vybrali společenskovědní seminář. Číst více